Vi er stolte af, at flere af vores produkter er udstyret med officielle Environmental Product Declarations (EPD).

EPD’er for byggevarer spiller en afgørende rolle i at fremme bæredygtighed, miljøvenlighed og gennemsigtighed inden for byggeindustrien og er derfor med til at give vores kunder information om, hvordan vores gulve påvirker miljøet, så der kan træffes en velinformeret beslutning.

Dr. Schutz Nordics EPD’er er udarbejdet i overensstemmelse med internationale standarder og er en klar manifestation i vores engagement i at levere gulvløsninger, der ikke blot opfylder krav til lang levetid, kvalitet og æstetik, men også bidrager til at bevare og beskytte vores miljø.

Hvad dokumenterer en EPD?
En EPD dokumenterer en række miljøpåvirkningskategorier, herunder kategorier som global opvarmning, forsuring, næringssaltsbelastning m.fl., men sætter også tal på forbrug af ressourcer.

Derindunder indgår ikke blot fokus på forbrug af hhv. vedvarende og ikke-vedvarende energiressourcer, men også affaldsstrømme, heriblandt mængden af bortskaffet affald og materialer til energiudnyttelse eller genanvendelse.

Det er altså en standardiseret metode til at levere informationer om energi- og ressourceforbruget, affaldsgenerering samt miljøpåvirkningerne fra produktionen, anvendelsen og bortskaffelsen af en byggevare.

Grundlaget for en EPD er en såkaldt livscyklusvurdering – Life Cycle Assessment (LCA), hvor byggevarens miljøegenskaber kortlægges i hele dens livsforløb, det vil i princippet sige fra vugge til grav. (EPDdanmark.dk)