I mere end 60 år har vi gjort det til vores mission at levere bæredygtige gulvprodukter og løsninger.
Med gulvgenopretning har vi udviklet et gulvrenoveringssystem, der sparer ressourcer, undgår spild og reducerer lange forsyningskæder.

Vi ønskede at kende de hårde kendsgerninger og bestilte en rapport hos det tyske institut for bæredygtighed og økonomi i Münster.
Spørgsmålet var: Hvor meget kulstof kan spares ved en gulvgenopretning i forhold til en gulvudskiftning? Svaret er: 98,5%

For at tage yderligere et skridt henimod fuldstændig CO2-neutralitet med vores renoveringssystemer støtter vi et lokalt genplantningsprojekt i Tyskland. De plantede træer er beskyttet i hundrede år og bidrager til at sænke kulstofkoncentrationen i tre generationer 🌍🍃