Bæredygtighed

Holdbarhed er nøglen til bæredygtighed!

Mission

I mere end 70 år har vi gjort det til vores mission at levere bæredygtige gulvprodukter og overfladeløsninger. Med en genopretning af gulvet spares ressourcer, eksisterende belægninger genanvendes og dermed reduceres lange forsyningskæder.

Vi ønskede at kende de hårde kendsgerninger og bestilte en rapport hos det tyske institut for bæredygtighed og økonomi i Münster.

Spørgsmålet var: Hvor meget kulstof kan spares ved en gulvgenopretning i forhold til en gulvudskiftning? Svaret er: 98,5%
PUR – er et holdbart & bæredygtigt alternativ til at få lagt et nyt gulv, grundet en dokumenteret slidstyrke der er 3 x stærkere i forhold til alternative produktløsninger.

Dr. Schutz PUR løsninger forlænger levetiden, på både nye og gamle gulve – Hermed reduceres omkostninger til drift og vedligeholdelse samtidig med at du passer godt på dine gulve. 

Med Dr. Schutz – Miljøberegner – synliggøres den miljømæssige gevinst i sammenligning med anviste vedligeholdelsesmetode i et tidsrum på 10 år. Kontakt os for at få lavet en miljøberegning på dit gulvprojekt!

Ordet bæredygtighed stammer fra FN’s Verdenskommissionens Brundtland-rapport ”Vores fælles fremtid” som i 1987 definerede begrebet som: ”en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov”.

Det vil vi gerne støtte op om ved at bruge gammelt, til at skabe nyt.

”Det mest bæredygtige er det byggeri der ikke skal bygges” dermed ikke sagt at der ikke skal bygges nyt, men man kunne måske spørge sig selv: hvorfor nedbryde hvis det kan bevares?

Vi bidrager til 9 ud af FN’s 17 verdensmål

Dr. Schutz løsninger til gulve har gennem de sidste 3 år vundet flere priser for bæredygtighed. Det er sket fordi vi gør os umage for at vores løsninger ikke bare er gode for vores kunder, men også at de aflægger et minimalt aftryk på klimaet.

  • Reducering af vand og kemi med op til 50%
  • Forbedret arbejdsmiljø for service assistenter – smudsafvisende overflade (Insta 800)
  • Forbedret indeklima
  • Genbrug af eksisterende belægning
  • Reducering – vask af mopper mv.

Dette og mange andre grunde gør at vi med stolthed kan sige at vi bidrager til 9 ud af FN’s 17 verdensmål.

Billeder trin for trin

Dr. Schutz Nordic A/S
A.P. Møllers Allé 39A – Syd
2791 Dragør
T: +45 7021 4747

copyright