Bæredygtighed

Holdbarhed er nøglen til bæredygtighed!

Mission

I mere end 70 år har vi gjort det til vores mission at levere bæredygtige gulvprodukter og overfladeløsninger. Med en genopretning af gulvet spares ressourcer, eksisterende belægninger genanvendes og dermed reduceres lange forsyningskæder.

Vi ønskede at kende de hårde kendsgerninger og bestilte en rapport hos det tyske institut for bæredygtighed og økonomi i Münster.

Spørgsmålet var: Hvor meget kulstof kan spares ved en gulvgenopretning i forhold til en gulvudskiftning? Svaret er: 98,5%.
PUR er et holdbart & bæredygtigt alternativ til at få lagt et nyt gulv, grundet en dokumenteret slidstyrke der er 3 x stærkere i forhold til alternative produktløsninger.

Dr. Schutz PUR løsninger forlænger levetiden, på både nye og gamle gulve – Hermed reduceres omkostninger til drift og vedligeholdelse samtidig med at du passer godt på dine gulve.

Med Dr. Schutz Miljøberegner synliggøres den miljømæssige gevinst, i sammenligning med anviste vedligeholdelsesmetode i et tidsrum på 10 år. Kontakt os for at få lavet en miljøberegning på dit gulvprojekt!

Ordet bæredygtighed stammer fra FN’s Verdenskommissionens Brundtland-rapport ”Vores fælles fremtid.” I 1987 definerede den begrebet som: ”En udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov”.

Det vil vi gerne støtte op om, ved at bruge gammelt til at skabe nyt.

”Det mest bæredygtige er det byggeri der ikke skal bygges.” Dermed ikke sagt at der aldrig skal bygges nyt, men man kunne spørge sig selv: Hvorfor nedbryde hvis det kan bevares?

Vi bidrager til 9 ud af FN’s 17 verdensmål

Dr. Schutz gulvløsninger har gennem de sidste 3 år vundet flere priser for bæredygtighed. Det er sket, fordi vi gør os umage for at vores løsninger ikke bare er gode for vores kunder, men også at de aflægger et minimalt aftryk på klimaet.

  • Reducering af vand og kemi med op til 50%
  • Forbedret arbejdsmiljø – smudsafvisende overflade (Insta 800)
  • Forbedret indeklima
  • Genbrug af eksisterende belægning
  • Reducering af rengøringsomkostninger – vask af mopper mv.

Dette og mange andre grunde gør at vi med stolthed kan sige at vi bidrager til 9 ud af FN’s 17 verdensmål.

Environmental Product Declarations (EPD)

Vi er stolte af, at flere af vores produkter er udstyret med officielle Environmental Product Declarations (EPD).

EPD’er for byggevarer spiller en afgørende rolle i at fremme bæredygtighed, miljøvenlighed og gennemsigtighed inden for byggeindustrien og er derfor med til at give vores kunder information om, hvordan vores gulve påvirker miljøet, så der kan træffes en velinformeret beslutning.

Dr. Schutz Nordics EPD’er er udarbejdet i overensstemmelse med internationale standarder og er en klar manifestation i vores engagement i at levere gulvløsninger, der ikke blot opfylder krav til lang levetid, kvalitet og æstetik, men også bidrager til at bevare og beskytte vores miljø.

Billeder trin for trin

Dr. Schutz Nordic A/S
Amager Landevej 233, Bygning 19
2770 Kastrup

T: +45 7021 4747

copyright